01 September 2016

Caso Soquimich: Audiencia de formalización, 31 agosto 2016 (1)